การขอ Transfer เอกสารจากสมาคมอื่น (Transfer Pedigree )

ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการขอ Transfer เอกสารจากสมาคมอื่น (Transfer Pedigree )


🔥🔥🔥 *** Update *** 🔥🔥🔥

ℹ วิธีการ การขอ Transfer เอกสารจากสมาคมอื่น (Transfer Pedigree ) สามารถทำออนไลน์ได้ทางเว็ปไซต์ ℹ

📍📍📍 http://transferorder.wcfthailandbct.org 📍📍📍

การทำรายการจะสมบูรณ์เมื่อได้รับเอกสารตัวจริง !!!!

 #ส่งเอกสารตัวจริงตามที่อยู่ ** แนะนำส่งทางไปรษณีย์ **

WCF Thailand by BCT 70/8 ม.8 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 โทร 081-472-1234 (วงเล็บมุมซองว่าส่งเอกสารทรานส์เฟอร์)

 #กรอกเสร็จแล้วโทรแจ้ง 081-472-1234

 #ข้อควรระวัง  

📍 ใบเพ็ดดีกรีมีข้อมูลย้อนหลัง 3 Generation ขึ้นไป และถูกต้องตามระเบียบ WCF

📍 เป็นสมาคมที่ไม่ได้ต้องห้ามทรานส์เฟอร์มายัง WCF

📍 ไฟล์เพ็ดดีกรี ต้องชัดเจนทุกตัวอักษร ห้ามมีลายน้ำหรือข้อความปิดทับ และเอกสารรูปแบบ jpg,jpeg,pdf **ขนาดไฟล์ละไม่เกิน 2 MB


📍 ถ้าทำในมือถือต้องใช้ Brower Chrome


📍 กรอกด้วยภาษาอังกฤษทั้งหมด ตัวแรกพิมพ์ใหญ่ตัวต่อไปพิมพ์เล็ก (ยกเว้นช่องที่อยู่)


  📍  สามารถอัพโหลดหลายไฟล์พร้อมกันได้ **ขนาดไฟล์ละไม่เกิน 2 MB

(ในรูปแบบ jpg , pdf)
 

📍  กรอกข้อมูลเสร็จ จะมีการให้ตรวจสอบข้อมูล ถ้าผิดสามารถกด Edit เพื่อแก้ไขได้

📍  เช็คจำนวนไฟล์ที่อัพโหลดด้วยทุกครั้ง ก่อนกดส่งข้อมูล

📍  จะเสร็จสิ้นขั้นตอนเมื่อหน้าจอขึ้นว่าได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

📍  การทำรายการจะสมบูรณ์เมื่อได้รับเอกสารตัวจริง !!!!

📍  มีค่าใช้จ่ายใบละ 900 บาท

📍   กรอกข้อมูลเสร็จโทรแจ้งที่ 081-4721234 ทุกครั้ง

******************************************