จดทะเบียนฟาร์ม / Cattery registration

#การจดทะเบียนฟาร์มเพื่อออกใบเพ็ดดีกรีกับ WCF Thailand by BCT – Best Cats Trade Association

ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนฟาร์ม (WCF)    *** จดฟาร์มใหม่ ***

✅ 1.คิดชื่อฟาร์ม (เป็นภาษาอังกฤษ) 3 ชื่อ ห้ามมีชื่อประเทศ,ชื่อเมือง,สายพันธ์แมว,คำว่า Cat,ห้ามใช้ตัวย่อ 2-3 ตัว

✅ 2.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตามลิงค์นี้ http://bit.ly/wcf-bct-cattery-registration

✅ 3. โทรแจ้งที่ 081-4721234 หรือทักที่ Inbox

✅ 4.ค่าธรรมเนียม WCF – 4,000 บาท 💶💷💵 *** ติดต่อชำระภายใน 24 ชม. หากระบบยกเลิกจะไม่สามารถสมัครใหม่ได้อีกเป็นระยะเวลา 30 วัน

✅ 5. ส่งสำเนาบัตร ปชช. มาที่ อีเมล์ best.cats.trade.association@gmail.com

✅ 6.ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 30 วัน ** ช่วงสถานการณ์โคโรน่าไวรัส อาจใช้เวลามากกว่าปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081-472-1234

Instagram : wcf.thailand.bct


วิธีการสมัครเพื่อขอออกเอกสารกับ BCT *** (สำหรับผู้ที่มีทะเบียนฟาร์ม WCF อยู่แล้ว)

✅ 1.ส่งใบฟาร์มเดิม พร้อมสำเนาบัตร ปชช. และทะเบียนฟาร์มเดิมมาที่ อีเมล์ best.cats.trade.association@gmail.com

✅ 2.ส่งอีเมลถึงสมาคมเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนฟาร์ม และสำเนา (cc) ถึงสมาคมการค้าแมว (BCT) best.cats.trade.association@gmail.com พร้อมแนบสำเนาทะเบียนฟาร์ม โดยมีข้อความดังนี้

เรียน สมาคม………… (ชื่อสมาคมเดิม)

ข้าพเจ้า…………….เป็นเจ้าของฟาร์มชื่อ…………….. ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสมาคม………………

มีผลตั้งแต่วันที่………………..

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

✅ 3.ค่าดำเนินการแก้ไขเอกสาร WCF ฟาร์มจากสมาคมในไทย 1,000 บาท ,ฟาร์มจากสมาคมต่างประเทศ 2,000 บาท

✅ 4.ระยะเวลาดำเนินการ 30 วันทำการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081-472-1234

Instagram : wcf.thailand.bct

#wcf #wcfthailand #bct #wcfbybct #topcat #bestcatthailand

#ประกวดแมว #CatShow #WorldShow #InternationalShow

#จดทะเบียนฟาร์ม #ฟาร์มแมว #Cattery #Registration

#ออกใบเพ็ดดีกรี #Cat #Pedigree

#Grooming #Thailand #Russia #German

#Best #Cats #Trade #Association