จดทะเบียนฟาร์ม / Cattery registration

#การจดทะเบียนฟาร์มเพื่อออกใบเพ็ดดีกรีกับ WCF Thailand by BCT – Best Cats Trade Association

ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนฟาร์ม (WCF)    *** จดฟาร์มใหม่ ***

✅ 1.คิดชื่อฟาร์ม (เป็นภาษาอังกฤษ) 3 ชื่อ โดยแนะนำให้มี 3 พยางค์ขึ้นไป ***** ห้ามคำดังต่อไปนี้ ***** Amber Angle Baan Baby Bann Bear Beautiful Beauty Cat Choco Chocolate Chubby Claws Coco Crystal Diamond Dream Engel Family Farm Fluffy Furr Furry Garden Gloden Gold Home House Kat Katt Kazz King Kingdom Kitty Kity Leo Lion Lion Love Luxuly Maow Maw Meow Miau Moon Paradise Patiler Paw Pearl Pet Pets Pouw Pride Purr Queen Saphir Silver Sun Sweet Xiao ชื่อ-นามสกุล  Breeder ชื่อประเทศ ชื่อเมือง ตัวย่อ ตัวเลข สัญลักษณ์ /////สามารถตรวจสอบชื่อฟาร์มเบื้องต้นได้ที่ https://wcf.de/en/cattery-names/

✅ 2.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตามลิงค์นี้ http://bit.ly/wcf-bct-cattery-registration

✅ 3. โทรแจ้งที่ 02- 1147769 , 081-4721234

✅ 4.ค่าธรรมเนียม WCF – 5000 บาท *** ติดต่อชำระภายใน 24 ชม. หากระบบยกเลิกจะไม่สามารถสมัครใหม่ได้อีกเป็นระยะเวลา 30 วัน

✅ 5. ส่งสำเนาบัตร ปชช. มาที่ อีเมล์ best.cats.trade.association@gmail.com

✅ 6.ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 30 – 45 วันทำการ อาจเร็วกว่าหรือช้ากว่านี้ได้ (ไม่สามารถกำหนดเวลาแน่นอนในการได้รรับเอกสาร) ** ช่วงสถานการณ์โคโรน่าไวรัส อาจใช้เวลามากกว่าปกติ **** ไม่มีการยกเลิกหรือคืนเงินทุกกรณี

✅ 7.สามารถตรวจสอบ สถานะการขึ้นทะเบียนฟาร์มได้ที่ https://datastudio.google.com/reporting/525e1a97-a3f2-4b97-9354-624cb7384ce1 โดยใช้อีเมล์ที่สมัคร ทั้งนี้การตรวจสอบตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ต้องตรงกับตอนที่สมัครเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02- 1147769 , 081-4721234

Instagram : wcf.thailand.bct


วิธีการสมัครเพื่อขอออกเอกสารกับ BCT *** (สำหรับผู้ที่มีทะเบียนฟาร์ม WCF อยู่แล้ว)

✅ 1.ส่งใบฟาร์มเดิม พร้อมสำเนาบัตร ปชช. และทะเบียนฟาร์มเดิมมาที่ อีเมล์ best.cats.trade.association@gmail.com

✅ 2.ส่งอีเมลถึงสมาคมเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนฟาร์ม และสำเนา (cc) ถึงสมาคมการค้าแมว (BCT) best.cats.trade.association@gmail.com พร้อมแนบสำเนาทะเบียนฟาร์ม โดยมีข้อความดังนี้

เรียน สมาคม………… (ชื่อสมาคมเดิม)

ข้าพเจ้า…………….เป็นเจ้าของฟาร์มชื่อ…………….. ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสมาคม………………

มีผลตั้งแต่วันที่………………..

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

✅ 3.ค่าดำเนินการแก้ไขเอกสาร WCF ฟาร์มจากสมาคมในไทย 3,000 บาท ,ฟาร์มจากสมาคมต่างประเทศ 4,000 บาท

✅ 4.ระยะเวลาดำเนินการ 30 วันทำการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02- 1147769 ,081-4721234

Instagram : wcf.thailand.bct

#wcf #wcfthailand #bct #wcfbybct #topcat #bestcatthailand

#ประกวดแมว #CatShow #WorldShow #InternationalShow

#จดทะเบียนฟาร์ม #ฟาร์มแมว #Cattery #Registration

#ออกใบเพ็ดดีกรี #Cat #Pedigree

#Grooming #Thailand #Russia #German

#Best #Cats #Trade #Association