Categories
British Everybody Scottish

ข้อกำหนดการขอ Transfer ใบเพ็ดดีกรี จากสมาคมอื่น

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในขั้นตอนปกติ ทั้งในส่วนของการประสานงานกับ WCF สำนักงานใหญ่ และความล่าช้าจากการจัดส่ง Hologram Sticker จากสำนักงานใหญ่ประเทศเยอรมัน นั้น

เพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งสิทธิของสมาชิกฟาร์ม WCF ในสังกัดสมาคมการค้าแมว (BCT) สมาคมฯ จึงขออนุญาตงดรับ Transfer เอกสารใบเพ็ดดีกรีจากสมาคมอื่น สำหรับผู้ที่มิได้จดทะเบียนฟาร์มในสังกัดสมาคมฯ เพื่อรักษาสิทธิในการออกเอกสารให้กับฟาร์มในสังกัดเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดและการส่งเอกสารจากสำนักงานใหญ่คล่องตัวขึ้น ประกาศนี้ไม่ตัดสิทธิสำหรับผู้ที่ส่งเอกสารมาก่อนหน้านี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 081-4721234 วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 10.00 น. – 20.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

May be an image of text

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น